Rejsy statkiem Celebrity Silhouette - Opis statku - Sonriso | Travel in Style
Statki wycieczkowe

Statki

home / rejsy wycieczkowe / statki / Celebrity Cruises / Celebrity Silhouette
Standard:
Rok budowy:2011
Liczba pasażerów:2886
Liczba załogi:1255
Liczba pokładów:13
Tonaż:122400 ton
Długość:324 m
Szerokość:37 m
Prędkość:24 węzły
statek Celebrity Silhouette

Aktualne oferty rejsów Celebrity Cruises