Rejsy statkiem Celebrity Infinity - Opis statku - Sonriso | Travel in Style
Statki wycieczkowe

Statki

home / rejsy wycieczkowe / statki / Celebrity Cruises / Celebrity Infinity
Standard:
Rok budowy:2001
Rok modernizacji:2011
Liczba pasażerów:2170
Liczba załogi:999
Liczba pokładów:11
Tonaż:91000 ton
Długość:294 m
Szerokość:32 m
Prędkość:24 węzły
statek Celebrity Infinity

Aktualne oferty rejsów Celebrity Cruises