Dokumenty - Sonriso | Travel in Style
Informacje praktyczne w czasie rejsu

Informacje praktyczne

home / informacje praktyczne / Dokumenty
 • DOKUMNETY NA REJS

  Pasażerowie otrzymują dokumenty na rejs od biura Sonriso na około 14–7 dni od daty rozpoczęcia rejsu. Dokumenty zazwyczaj przesyłane są drogą elektroniczną. Należy je wtedy wydrukować i w formie papierowej zabrać do portu. Dokumenty zawierają zarówno wszelkie informacje o rejsie: trasie, kabinie, odprawie oraz dodatkowych usługach, jak i ogólne warunki uczestnictwa w rejsie danej linii. Imiona i nazwiska uczestników w dokumentach rejsowych muszą być zgodne z danymi z paszportu. Wszelkie niezgodności mogą uniemożliwić podróż i unieważnić polisy ubezpieczeniowe.

 • PASZPORTY I WIZY

  Każdy uczestnik rejsu, w tym również każde dziecko i niemowlę, zobowiązany jest do posiadania paszportu ważnego minimum 6 miesięcy (dla niektórych krajów 12 miesięcy) od daty zakończenia rejsu oraz wymaganych wiz, zgodnie z trasą rejsu. Wymagania wizowe należy sprawdzić w biurze lub ambasadzie przynajmniej 2 miesiące przed podróżą. Dla klientów, którzy starają się o wizę do USA, biuro wystawia zaświadczenie do ambasady, potwierdzające rezerwację rejsu. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów (paszportu, wizy), wejście na pokład będzie niemożliwe i zostaną nałożone kary wynikające z anulacji rezerwacji.

  https://polakzagranica.msz.gov.pl/

   

 • UBEZPIECZENIE

  Ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkowe i zostaje doliczone do ceny rejsu. Organizator ubezpiecza wszystkich klientów w TU EUROPA SA, zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia TRAVEL WORLD. Pakiet podstawowy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Może on zostać rozszerzony o dodatkowe świadczenia. Obowiązkowy okres ubezpieczenia obejmuje czas trwania rejsu i ewentualne noclegi w hotelach przed lub po rejsie wykupione u organizatora. Na życzenie klienta okres ubezpieczenia może ulec wydłużeniu. Biuro zaleca wydłużenie okresu ubezpieczenia na cały okres podróży zagranicznej, tj. również na czas dojazdu i powrotu z rejsu, a w przypadku przedłużonego pobytu organizowanego na własną rękę, również na ten okres. Zalecane jest także zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej oraz ubezpieczenia anulowania biletu lotniczego.

 • SZCZEPIENIA

  Szczepienia wymagane są tylko w przypadku podróży do niektórych krajów. Informacje na temat obowiązkowych lub zalecanych szczepień znajdą Państwo w załączniku.